V každej firme musí byť kladený rovnako veľký dôraz na starostlivosť o súčasných zákazníkov, ako aj na získavanie nových. V štatistikách sa uvádza, že 70% zákazníkov sa nevráti, pretože sa ich nikto nepýta na to, čo si myslia a necítia sa byť rešpektovaní. To je potom hlavný dôvod prečo podniky strácajú zákazníkov.

Ratingový systém VOUT zabezpečí, aby zákazníci pocítili, že Vy si vážite ich názor. Zostanete s nimi v kontakte. Budú Vás informovať o svojich potrebách, pocitoch, povedia Vám čo treba zlepšiť. Nikdy neviete ako málo stačí na to, aby ste prispeli k rozhodnutiu stať sa Vašim zákazníkom. Odmeňte ich za to, že s Vami otvorene komunikujú. Počúvajte ich a spoznajte ich. Pýtajte sa na spätnú väzbu. Bez spätnej väzby systém zlyháva – to je kybernetický zákon. Je to účinnejšie ako finančne a časovo náročný priesku trhu.

VOUT je ratingový systém, ktorý Vám ako majiteľovi, resp. manažmentu, poskytuje spätnú väzbu priamo od zákazníka v reálnom čase, aj pri Vašej neprítomnosti. Môže byť užitočnejší ako Mystery Shopping. Je to anonymný systém, ktorý Vám dá spoľahlivé informácie o priazni, vernosti, potrebách a spokojnosti zákazníkov. Softvér ratingového systému VOUT SMS-ky ihneď spracuje a poskytne Vám výsledky ratingu. Zákazník je zároveň automaticky zapojený do súťaže.

ZISKY, ktoré Vám VOUT prináša sú:

AKTÍVNA KOMUNIKÁCIA S VAŠIMI ZÁKAZNÍKMI A PODPORA PREDAJA:

Zákazník je personálom a propagačnými materiálmi oslovený, aby priamo vyjadril svoje hodnotenie, pocity, názory a je za to ocenený. To priamo charakterizuje vzťah firmy k zákazníkovi. Aktívna komunikácia vyjadruje skutočnosť, že Vám na zákazníkovi záleží, že ho rešpektujete, že jeho názory sú dôležité, že Vám na nich záleží, vážite si ich, že Vám leží na srdci to, akú Vám dá spätnú väzbu.

PRIESKUM SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV:

 • Kvalitné informácie potrebné pre efektívne rozhodnutia, pri nízkych technických a finančných nákladoch
 • Štandardizované hodnotenie na „školskej“ stupnici 1 - 5
 • Konkrétne postrehy, pocity, potreby, názory Vašich zákazníkov a to jednoduchou formou SMS správy

ONLINE RATING A SPäTNÚ VäZBU o:

 • Kvalite a úspešnosti produktov ...
 • Efektívnosti služieb ...
 • Účinnosti marketingu ...
 • Reálnych potrebách zákazníkov ...

VERNÍ ZÁKAZNÍCI:

Účinná stimulácia, motivácia a podpora verných zákazníkov, postavená na odmenení zákazníkov za ich aktívnu komunikáciu a spätnú väzbu. Zaslaním hodnotenia a spätnej väzby sa zákazník zapojí do vernostného programu a môže získať odmenu tak, že sa cez automatizovaný systém zúčastní náhodného výberu zo zákazníkov, ktorí poslali SMS-ku...

INFORMÁCIE O CIEĽOVEJ SKUPINE zákazníkov:

Rating a on-line hodnotenie produktov, služieb a textové spätné väzby sú zdrojom pre efektívny marketing – aktuálne, triedené a usporiadané informácie o potrebách, názoroch, spokojnosti zákazníkov...

SKUTOČNÉ POTREBY A PREFERENCIE ZÁKAZNÍKOV:

Priame spätné väzby zákazníkov a rating odhalia mieru spokojnosti, preferencie a skutočné potreby zákazníkov a umožňujú tak robiť správne rozhodnutia a efektívne zmeny...

PODKLAD PRE PERSONÁLNE RIADENIE:

Priame spätné väzby zákazníkov poskytujú obraz aj o práci personálu, spokojnosti resp. nespokojnosti zákazníkov v konkrétnych veciach u konkrétnych pracovníkov. Informácie od zákazníkov umožňujú robiť efektívne personálne opatrenia a zmeny. Zlepšuje sa kontrola práce personálu. Prácu personálu je cez on-line rating a spätné väzby možné kontrolovať aj v čase keď je manažment alebo majiteľ mimo prevádzky ...

VOUT je:

 • Nástroj na zvýšenie počtu Vašich zákazníkov a predaja
 • Nástroj na získanie priazne Vašich zákazníkov
 • Nástroj na získanie Vašich verných zákazníkov
 • Nástroj aktívnej komunikácie a vzťahov s Vašimi zákazníkmi
 • Nástroj na porozumenie potrieb Vašich zákazníkov
 • Nástroj budovania vernosti zákazníkov
 • Nástroj na získanie priamej spätnej väzby od Vašich zákazníkov
 • Nástroj na budovanie značky
 • Nástroj sebarozvoja a zlepšenie Vašich služieb

AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKATE?

VOUT index - celkový rating aj s popisom súčasného stavu na základe priemeru v hodnoteniach Vašich zákazníkov za vybrané obdobie ...
Rating – prehľad jednotlivých hodnotení a priemerné hodnotenie Vašich zákazníkov za hodinu / deň / týždeň / mesiac ... podľa potreby ...
Vývoj – ako sa rating vyvíja, t. j. hodnotenia prevádzky Vašimi zákazníkmi po hodinách / dňoch / týždňoch / mesiacoch ...
Percentuálny podiel jednotlivých VOUT hodnotení Vašich zákazníkov na škále - % 1 - % 2 - % 3 - % 4 - % 5 ...
Celkový počet prijatých SMS od Vašich zákazníkov a ich VOUT index za hodinu / deň / týždeň / mesiac v prehľadnej grafickej forme...
Celkový počet Vašich zákazníkov, ktorí poslali SMS, celkový počet prijatých SMS a z toho jednak % negatívnych hodnotení a jednak % pozitívnych hodnotení...
Celkový počet prijatých SMS s ich VOUT indexom ...
Zoznam SMS slovných hodnotení a konkrétne názory, pocity, spätné väzby Vašich zákazníkov - t.j. kvalitatívne hodnotenie konkrétnych vecí v rámci prevádzky ...
Možnosť filtrovať všetky SMS-ky súčasne podľa VOUT indexu a podľa kľúčového slova, t. j. získať informáciu o tom, ako Vaši zákazníci hodnotia konkrétne najmä to, čo Vás zaujíma ...